26.05.2005 Na potom a bonus

( všeobecně)


Poslední dobou se toho moc neděje. Takže jenom pro úplnost a až si to za někdy budu číst. A jako bonus - peklo :-)

Od pondělka jsem se snažil uchodit konečně na tucwallovi apache a phpko. Nedaří se mi to už docela dlouho, ale nikdy jsem neměl v kuse dost času, abych to vyřešil. Takže konečne mohu prohlásit: Develop prostředí už konečně chodí.

Včera jsem taky konečně dodělal resty u jednoho zákazníka, takže již funguje co má, teď již jenom dodělat finálně stránky a budou i nějaké penízky — sláva!

Jinak se s Vámi taky musím podělit o jednu perličku ve formě úvahy nad exo/endo-termicitou pekla. Nevím, jestli to není s křížkem po funuse, ale tak mě to pobavilo, že mi to nedá a rozšiřuji to dále.
Peklo — Teorie

Toto je údajně skutečná odpověď v testu střední úrovně z chemie na univerzitě ve Washingtonu. Odpověď jednoho studenta byla tak "hluboká", že se profesor rozhodl podělit se o ni s kolegy na internetu.


Bonusová otázka: Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické(absorbuje teplo)? Většina studentů napsala své domněnky na základě Boylova zákona (plyn se ochlazuje, když se roztahuje, a zahřívá se, když je stlačován ) nebo nějakou variantu. Jeden student ale napsal toto:Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy vědět poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že duše která se dostane do pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše. Pro představu, kolik duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním světě. Věšina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla. Od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé nepatří do více než jedné církve můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do pekla. Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme čekávat, že počet duší v pekle exponenciálně roste. Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, protože podle Boyleova zákona pro udržení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu přijatých duší. To nám dává dvě možnosti:
  • Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí duše do pekla, teplota a tlak
    pekla porostou, až peklo vybuchne.

  • Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak budou klesat, až peklo zmrzne.Která z možností je správná? Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili:


"Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím"

a se zřetelem k tomu, že se se mnou vyspala včera, musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a již zmrzlo. Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz boží existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela "Ach můj Bože".Tento student jako jediný dostal 10 bodů.

No, snad Vás to pobavilo, jako mě :-).: sesmolil tucan 26.05.2005, 8:56:00

KomentářePřidání komentáře...
Vaše jméno:


Váš e-mail:


URL vašich stránek:


Nadpis:


Text: